Program SeniorVärlden under Almedalen 2018

Hur utvecklar vi framtidens boende för äldre?

Vi arrangerar seminarier under Almedalen tillsammans med partners, talare, seniorgorganisationer och politiker. Vi är på plats i tältet vid hamnen i samarbete med News55 och Äldreforum. I år samlas vi för debatt och samtal med bland andra:

Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister (s)
Acko Ankarberg Johansson, Partisekreterare (kd)
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L)
Daniel Bernmar, kommunalråd, (v) Göteborg
Joa Ivarsson, AB Framtiden Byggutveckling, Göteborg
Eva Eriksson, Ordförande SPF Seniorerna
Berit Bölander, Förbundsordförande SKPF
Sören Runsteen, VD Bovieran
Börje Bjelke, Oslo Universitet
Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet
Fredrik von Platen, SPF Seniorerna

Officiellt program på http://program.almedalsveckan.info/servlet/StartDoc

Seminarier 2 juli

Vad ska det kosta för att bo och leva på äldre dagar?
13:00 – 14:00

Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Även efterfrågan på seniorbostäder och betalningsviljan för servicetjänster i hemmiljön är uttalat stor.
Årsrika människors privatekonomi och betalningsförmåga ser dock mycket olika ut.
Vad måste och kan politikerna göra för alla årsrika?
Medverkande:
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna
Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA, bostads expert SPF Seniorerna
Berit Bölander, Förbundsordförande SKPF
Petter Ahlström, Ekon Dr, Grundare SeniorVärlden.com
Ingemar Rindstig, Chef EY Real Estate, EY

Hur kan social hållbarhet uppnås genom aktiv interaktion med intressenter för seniorboenden?
14:00 – 14:45

På vilket sätt kan slutkunden eller hyresgästen involveras tillsammans med t.ex. bostadsutvecklare och arkitekter för att skapa ett intressant boende att flytta till?
Hur kan förutsättningar skapas för möten och social samvaro?
Medverkande:
Sören Runsteen, VD Bovieran
Börje Bjelke, Professor Geriatrik Oslo Universitet
Joanna Henje, Arkitekt Liljewall Arkitekter
Göran Lindahl, docent och forskare Chalmers, Göteborg

Skandinavisk tradition och goda exempel, en beskrivning och diskussion av initiativet – ”Antologi och begreppssamling om världens bästa seniorboende”
15:00 – 16:00

Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Även efterfrågan på seniorbostäder och betalningsviljan för servicetjänster i hemmiljön är uttalat stor.
Men, vad och hur ser de goda exemplen ut i Sverige och Skandinavien?
Hur ser det ut i övriga världen och vad kan vi lära av varandra?
Medverkande:
Sören Runsteen, VD, Bovieran
Tore Borthen, VD, Norske Helsehus
Göran Lindahl, Forskare, Chalmers
Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA, bostads expert SPF Seniorerna
Börje Bjelke, Forskare, Oslo Universitet
Petter Ahlström, Grundare, SeniorVärlden.com

Åldersoptimering för ett aktivare och roligare äldreliv!
16:00 – 17:00

De allra flesta människor åldras och dör friska!
Vad är det biologiska livslängden och hur kan äldrelivet ”optimeras” för att nå högsta möjliga livskvalitet?
En central frågeställning rör pensionen, kommer pengarna att räcka? För många människor kommer inte pensionen att vara tillräcklig. Två slutsatser blir att vi måste jobba längre och hålla oss friska. Hur ska det ske?
Den här sessionen lyfter de mänskliga aspekterna på äldrelivet. Aspekter som har medicinska och antropologiska såväl som socioekonomiska utgångspunkter.
Medverkande:

Viva Combs, PhD, Oslo universitet
Ole Bendiksen Advokat, Oslo
Liberta Mehmedi, Hälsocoach och egenföretagare
Petter Ahlström, Ekon Dr och Grundare, SeniorVärlden.com
Börje Bjelke, Professor och forskare, Oslo Universitet

Seminarier 3 juli

Ekonomi & skattefrågor för seniorer!
09:00 – 10.00 – White är arrangörspartner och bjuder på frukosten innan politikermötet (8.30-09.00)

Hur ser förutsättningarna ut för ”vanligt” folk att leva det goda och aktiva livet som årsrik?
Vad är regeringens syn på seniorernas ekonomiska och skattemässiga situation?
Vad har gjorts, vad har kunnat göras bättre och vilken är utfästelsen om nästa mandatperiod om ni får behålla regeringsmakten?
Medverkande:
Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister (s)
Acko Ankarberg Johansson, Partisekreterare (kd)
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L)
Ingemar Rindstig, Chef EY Real Estate, EY
Eva Eriksson, Ordförande SPF Seniorerna
Susanne Clase, Arkitekt SAR/MSA, White
Petter Ahlström, Ekon Dr och Grundare, SeniorVärlden.com

Med ett helhetsperspektiv från stadsbyggnad till utformning av bostäder skapar vi åldersvänliga städer och livsmiljöer genom samverkan och omsorgsfull gestaltning!
10:00 – 11:00

Genom att planera rätt kan vi förlänga äldres möjligheter att bo kvar i sin bostad och upprätthålla en självständig livsstil även vid hög ålder.
Men detta är inte bara en fråga om att skapa väl anpassade bostäder. Miljön runt omkring måste också fungera och vi behöver förstå äldres behov bättre för att skapa åldersvänliga städer.
Vilka frågor måste vi jobba med och hur kan vi aktörer samverka för att jobba mot samma mål?
Medverkande:
Daniel Bernmar, kommunalråd, (v) Göteborg
Joa Ivarsson, utvecklingsledare, AB Framtiden Byggutveckling, Göteborg
Göran Lindahl, docent och forskare, Chalmers, Göteborg
Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA, bostads expert SPF Seniorerna
Tore Borthen, VD Norske Helsehus
Susanne Clase, Arkitekt SAR/MSA, White
Josefine Wikholm, Arkitekt SAR/MSA, White

Skandinavisk tradition och goda exempel, en beskrivning och diskussion av initiativet – ”Antologi och begreppssamling om världens bästa seniorboende”
11:00 – 12:00

Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Även efterfrågan på seniorbostäder och betalningsviljan för servicetjänster i hemmiljön är uttalat stor.
Men, vad och hur ser de goda exemplen ut i Sverige och Skandinavien?
Hur ser det ut i övriga världen och vad kan vi lära av varandra?
Medverkande:
Sören Runsteen, VD, Bovieran
Tore Borthen, VD, Norske Helsehus
Göran Lindahl, Forskare, Chalmers
Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA, bostadsexpert SPF Seniorerna
Börje Bjelke, Forskare, Oslo Universitet
Petter Ahlström, Grundare, SeniorVärlden.com

Det dynamiska boendets effekter på livskvalité och välbefinnande!
12.00 – 13:00

Antalet kvadratmetrar bostadsyta per capita i Sverige behöver inte öka för att täcka behovet av bostäder?
Alla bor redan “hemma” oavsett var man bor! Problemet är att “hemma” är ett statiskt boendekoncept medan vår kropp och psyke genomgår en dynamisk förändring och således behöver vi ett dynamiskt “hemma boende” som förändras i relation till vårt behov och intresse.
Vad är det som får människor att vilja bli en del av nya och anpassade boendekoncept i t.ex. äldrelivet?
Medverkande:
Göran Lindahl, Docent och forskare, Chalmers, Göteborg
Sören Runsteen, VD, Bovieran
Börje Bjelke, Professor och forskare, Oslo Universitet
Liberta Mehmedi, Hälsocoach och egenföretagare
Ingmar Skoog, Professor och forskare, Göteborgs Universitet
Petter Ahlström, Grundare, SeniorVär